Farmacia Helena Rodero Torres, Alcobendas
Paseo Chopera, 28, Alcobendas, Madrid.